-
notenbalk fanfare
NL  •  EN  •  FR  •  DE
Koninklijke Fanfare de Kempenzonen Tielen vzw
De Kempenzonen remercions nos sponsors
Dernière minute

Vertaald door Google Translate

Dirigent

Marc Nuyts

Marc NuytsMarc werd op 18 juli 1957 geboren en groeide als rasechte Tielenaar op in een gezin en familie die steeds heel nauw verbonden is geweest met de Kempenzonen. Een grote ledenwervingsactie in 1968 moest het tanende muzikantenpotentieel van de Tielense fanfare terug op peil brengen. Deze actie werd een gigantisch succes en vanaf die moment vervoegde Marc de muzikantenrangen. Met zijn piston, trompet en uiteindelijk een cornet bleef hij als koperblazer actief tot in 1978. Longproblemen en getrouwheid aan zijn Kempenzonen maakte dat hij sindsdien als slagwerker fungeert. Vrij vlug werden de pauken tijdens concerten en de grote trom bij marsuitstappen zijn toegewezen slaginstrumenten.

In 1981 werd het Tielense Percussie Ensemble (het latere SOK) opgericht. Ook bij dit ensemble was hij tot dit op non-actief werd geplaatst een trouw en gedreven muzikant.

Om zijn technische bagage te vergroten besloot hij in 1995 om slagwerk te volgen aan de Herentals Muziekacademie. Vanuit de bijhorende verplichte theoretische cursus AMC groeide zijn interesse voor klassieke muziek en compositie. De cursussen Muziekgeschiedenis en AMT werden aldus een logische verlenging van de AMC in de Muziekschool.

De zoektocht van de Kempenzonen naar een geschikte dirigent voor de in 2005 opgerichte drumband voor volwassenen eindigde bij Marc. Bij het DrumTeam tracht hij de verworven kennis bij dirigenten Meester Theeuws, Meester Neefs, Eddy Avonds, George Moreau, Erwin Pallemans, Jan Van Hove, Raf Van Looveren, Rudy Van der Veken en Jan Moons om te zetten in dirigeertechnieken.

Zijn gehechtheid aan de fanfaregemeenschap uitte Marc naast het muzikale ook door het schrijven van het Fanfareboek (1998). Met enkele onderbrekingen zetelt hij sinds 1980 in het bestuur van de vereniging. Na in de beginperiode van het jeugdbestuur hiervan leidsman geweest te zijn werd hij in februari 2007 voorzitter van de Kempenzonen.

 

 

Reserveer vanaf 20 december