-
notenbalk fanfare
NL  •  EN  •  FR  •  DE
Koninklijke Fanfare de Kempenzonen Tielen vzw
De Kempenzonen remercions nos sponsors
Dernière minute

Vertaald door Google Translate

Drumband

DrumTeam Kempenzonen…
een drumband voor volwassenen

Medio 2005 ontstond het idee om binnen de Kempenzonen terug een drumband in het leven te roepen. Geopteerd werd voor het uitbouwen van een stabiele slagwerkgroep waardoor resoluut gekozen werd voor een volwassen ledenbestand. Enkele doelgerichte advertenties maar vooral veel mondelinge reclame resulteerde in een response van 25 vrouwen en 2 mannen.

Drumteam Kempenzonen
Drumteam tijdens uitvoering Concertspektakel september 2008

Repetities en omkadering

Op vrijdag 4 november 2005 werden de slagwerkers in spe samengebracht en 1 weekje later starten de repetities onder de leiding van dirigent Marc Nuyts en secondant Greet Leys. Sindsdien wordt er, uitgezonderd de zomermaanden, elke vrijdagavond gerepeteerd van 20 tot 21u30 en dit volgens een vast stramien: om de 14 dagen een officiële oefenstonde met op de tussenliggende vrijdagen een inhaalrepetitie. Vrij regelmatig wordt dit schema onderbroken door een staprepetitie waarbij de inbreng van Raf Pauwels (tamboer-majoor) en Maurice Lambrechts (marcheerinstructeur) onontbeerlijk is.

Doelstellingen

Van meet af aan was het hoofddoel de marsuitstappen van de Kempenzonen het nodige cachet te bezorgen. Sinds het eerste publieke optreden tijdens de Meiboom 2006 zorgt de schitterende wisselwerking tussen het DrumTeam en de Brassband voor stijlvolle muzikale animo in het Tielense straatbeeld. Naast de marsuitstappen zorgen diverse concertbijdragen voor een onderhoudende repetitie-intensiteit. Aldus wordt naast marsen het repertoire aangevuld met concertwerkjes die diverse genres omvatten. Ook de uitdaging om trommels in te ruilen voor minder conventionele instrumenten als emmers, vaten en body-music schuwt het slagwerkensemble niet.

Kempenzonengevoel

Met een huidige bezetting van 22 slagtrommels, 8 tenors en 1 basdrum en een gemiddelde leeftijd van ongeveer 45 jaar is dynamisme, vriendschap en entoesiasme het kenmerk van het DrumTeam. Vrij vlot integreerden de leden zich in de vereniging en een uitgesproken inzet tijdens evenementen en andere organisaties groeide uit tot een belangrijke troef van de Kempenzonen. Met de nodige inzet van elkeen oogt de toekomst mooi en blijft het DrumTeam een bijzonder prachtige aanvulling voor de Tielense fanfaregemeenschap.

 

 

Reserveer vanaf 20 december