Tielen Muziekdorp

Onder deze noemer organiseren de Tielense verenigingen in één jaar meer dan 50 muzikale activiteiten. Voor het waarom moeten we even terug in de tijd…

Historiek

Toen brassband Kempenzonen in 1990 nationaal kampioen werd op het Fedekamconcours opperde Kempenzonen secretaris Marc Soentjens om Tielen uit te roepen tot muziekdorp. Naar schatting 12% van de Tielense bevolking was op dat moment muzikaal actief in een vereniging of in het muziekonderwijs.
Het VVV bevestigde de status van muziekdorp en op 7 oktober 1990 organiseerden de Tielense muziekverenigingen samen een muzikale happening tijdens trein-tram-bus-dag. Instrumentale en vocale ensembles speelden afwisselend op de momenten dat de trein in het station toekwam. De Tielense koren gaven op het dorpsplein concertjes. Er werd een Tielen Muziekdorp mis met muziek van Flor Peeters gevierd en een tentoonstelling over het Tielense muziekleven opgezet.

Tielen muziekdorp ‘vandaag’

Ook vandaag blijft Tielen een muziekdorp bij uitstek. De fanfare met de 3 ensembles, de Kemp’ner Musikanten, Just for Fun, de muziekacademie en zangkoor Eglantier bereiken honderden kinderen en volwassenen uit eigen dorp. Via deelname aan wedstrijden, buitenlandse concerten en optredens verspreiden ze de Tielense muziekmicrobe ook buiten de dorpsgrens. Bovendien bieden ze via een ruim aanbod van muziekevenementen kansen aan de inwoners om te genieten van muziek. Uniek in Tielen is jeugdwerking ‘De Apennootjes’ (door de fanfare) die kinderen van het 1ste en 2de leerjaar op een speelse manier laat kennismaken met muziek. Met de werking probeert de fanfare kinderen te laten doorstromen naar de muziekacademie. De intense samenwerking tussen de fanfare en de academie maakt dat er vooral veel musicerende jongeren in Tielen zijn.
Intussen heeft Tielen muziekdorp dankzij de fanfare ook een eigen muziekstuk ‘Thyellene’ en levensechte mascottes Cor & Net. Aan het station verwijst sinds 2008 een standbeeld naar Tielen muziekdorp. Naast Baron Flor Peeters zijn er nog andere Tielenaren die inmiddels muzikale faam hebben. Ook tal van lokale muziekgroepen zijn ontstaan in Tielen of hebben muzikanten met Tielense roots.
Tielen muziekdorp leeft nog steeds onder de inwoners. Vooral de muziekverenigingen dragen de titel uit en sommigen gebruiken nog het Tielen muziekdorp logo van 1990.
Maar ook in de volksmond en in de pers wordt Tielen herhaaldelijk als muziekdorp omschreven.

Top