Voorstelling DrumTeam

DrumTeam Kempenzonen is een drumband voor volwassenen die in 2005 het levenslicht zag. Na enkele doelgerichte advertenties en veel mondelinge reclame daagden 25 vrouwen en 2 mannen op voor de eerste repetitie.

Drumteam tijdens het Concertspektakel in september 2008

Repetities en omkadering
Op vrijdag 4 november 2005 werden de slagwerkers in spe samengebracht en 1 weekje later startten de repetities onder de leiding van dirigent Marc Nuyts en secondant Greet Leys. Sindsdien wordt er, uitgezonderd de zomermaanden, elke vrijdagavond gerepeteerd van 20 tot 21u30 en dit volgens een vast stramien: om de 14 dagen een officiële oefenstonde met op de tussenliggende vrijdagen een inhaalrepetitie. Vrij regelmatig wordt dit schema onderbroken door een staprepetitie waarbij de inbreng van Raf Pauwels (tamboer-majoor) en Maurice Lambrechts (marcheerinstructeur) onontbeerlijk is.

Doelstellingen
Van meet af aan was het hoofddoel de marsuitstappen van de Kempenzonen het nodige cachet te bezorgen. Sinds het eerste publieke optreden tijdens de Meiboom 2006 zorgt de schitterende wisselwerking tussen het DrumTeam en de Brassband voor stijlvolle muzikale animo in het Tielense straatbeeld. Naast de marsuitstappen zorgen diverse concertbijdragen voor een onderhoudende repetitie-intensiteit. Aldus wordt naast marsen het repertoire aangevuld met concertwerkjes die diverse genres omvatten. Ook de uitdaging om trommels in te ruilen voor minder conventionele instrumenten als emmers, vaten en body-music schuwt het slagwerkensemble niet.

Kempenzonengevoel
Met een huidige bezetting van 22 slagtrommels, 8 tenors en 1 basdrum en een gemiddelde leeftijd van ongeveer 45 jaar is dynamisme, vriendschap en entoesiasme het kenmerk van het DrumTeam. Vrij vlot integreerden de leden zich in de vereniging en een uitgesproken inzet tijdens evenementen en andere organisaties groeide uit tot een belangrijke troef van de Kempenzonen. Met de nodige inzet van elkeen oogt de toekomst mooi en blijft het DrumTeam een bijzonder prachtige aanvulling voor de Tielense fanfaregemeenschap.

Top