word erelid

Beste muziekliefhebber,

Onze fanfare groepeert ondertussen bijna honderd muzikanten en een 70-tal werkende leden. Samen geven we kleur aan diverse activiteiten binnen de gemeente. Ook ver buiten het eigen dorp verdedigen we de Tielense kleuren met glans. Hierdoor zijn “de Kempenzonen” en “Tielen Muziekdorp” referenties geworden in de wereld van de amateurmuziek.

Graag willen we verder werken aan de groei van onze vereniging en dit is slechts mogelijkheid door de gewaardeerde steun van vele sympathisanten, uw steun.

Voor slechts 15 Euro wordt u erelid en werkt u mee aan de bloei van de Kempenzonen. Als erelid geniet u van de volgende voordelen:

– U ontvangt ons korpsblad “het Toeterke”.

– We bieden u een bon ter waarde van 5 Euro aan. Deze kan u spenderen tijdens kempenzonenorganisaties.

– U krijgt de mogelijkheid deel te nemen aan ons jaarlijkse teerfeest.

Aarzel niet en stort voor 15 Euro op rekeningnummer BE19 8601 0512 1912 met vermelding “erelid 2019”. De Kempenzonen zijn erg dankbaar voor uw steun en hopen u kortelings te mogen verwelkomen als ere-kempenzoon.

 

Copyright © 2018-2023 KFKT vzw

Banner Kempenzonen in concert 2023

Top